Home           Nieuws           Links          Vacatures                      Français
  

Kwaliteit

Richtlijnen 2005

Voor de behandeling van het linnen volgen wij strikt de “Aanbevelingen inzake de behandeling van het linnen in verzorgingsinstellingen”, uitgegeven door de Hoge Gezondheidsraad i.o.v. het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.

RABC (Risc Analysis Bio-contamination Control)

 
In samenwerking met Cleaning Consultancy Delft heeft Wasserij Dumoulin een certificaat behaald voor het implementeren van de RABC (Risk Analyses and Biocontamination Control) richtlijnen. Werken volgens het RABC principe is een Europees aanvaarde kwaliteitsnorm die borg staat voor een onberispelijke microbiologische kwaliteit van het proper linnen.

Persoonlijke hygiëne (volgens de RABC-richtlijnen)

Het personeel moet er een goede persoonlijke hygiëne op nahouden. Van alle personeelsleden wordt verwacht dat zij de kledingprocedure volgen. Strikte hygiëne is noodzakelijk. Persoonlijke voorwerpen worden in de vestiaire achtergelaten. Etenswaren zijn niet toegelaten in de wasserij.

Controles

In opdracht van wasserij Dumoulin voert labo Van Vooren 2 keer per jaar controles uit. Van deze controles wordt telkens een technisch verslag gemaakt.
Deze controles beoordelen de kwaliteit van het water, de reactie van chemie op het linnen en het algemene hgyiëneniveau. Onze leverancier voert op ook controles uit. Eén keer per jaar gebeurt een ontleding van geïnfecteerde doeken. Intern gebeuren visuele controles op gewassen linnen en systematisch voeren we steekproeven uit op de netheid van het afgewerkt linnen.
 
top